ΤΟ ΒΗΜΑ - Ο Γιάννης Χατζήμπεης δημιούργησε το Give and Fund